Printannonsering i Affärsliv Eskilstuna/Strängnäs

Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidnings näringslivstidning.   

Upplaga ca 20 000 ex/utgåva.  

2023 är utgivningsdagarna 17/5, 20/9, 15/11

Specifications