Printannonsering i Affärsliv Eskilstuna/Strängnäs

Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidnings näringslivstidning. Utgivning 6 gånger per år,  Upplaga ca 20 000 ex/utgåva.  

2022 är utgivningsdagarna 16 februari, 16 mars, 18 maj, 7 september, 19 oktober, 30 november.

Specifications